Cart 0 x

Гаранционни условия

Стоките, предлагани на www.domofon-telekom.com имат 24 месеца гаранция, освен в случаите, в които изришно е указан различен гаранционен срок още в момента на покупката й.

Ако продуктът не е придружен с гаранционна карта, за такава се счита платежният документ, получен от клиента при доставката на стоката/услугата.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта, които са с ограничен срок на годност – батерии, консумативи и други.

Гаранционният сервиз се осъщяствява от „Телеком“ ООД на указания в www.domofon-telekom.com адрес за кореспонденция – гр.Варна, бул.“Съборни“ 16.

При възникване на проблем, дефект или някаква неизправност в гаранционната стока клиентът трябва да се свърже с „Телеком“ на посочените телефони, електронна поща, адрес или чрез контактната форма на www.domofon-telekom.com с цел изясняване на проблема и уточняване как да се процедира след това. Ако не е уговорено нещо друго, клиентът изпраща/донася на адреса на „Телеком“ дефектната стока, ведно с всички придружаващи я документи, предоставени на клиента при покупката на стоката – гаранционна карта, платежен документ, външна опаковка и други.

Транспортните разходи в рамките на гаранцията са за сметка на клиента!

Гаранцията губи валидност в следните случаи:

 • При опит за отстраняване на повредата от лица, които не са оторизирани от ДОСТАВЧИКА да извършват ремонтни дейности;
 • При повреди, причинени в резултат на неправилна експлоатация;
 • При външно въздействие върху продукта – химическо, електрическо, физическо или друго въздействие – несвързано с нормалната експлоатация на стоката;
 • При неправилно свързване, инсталиране на продукта или захранване с източници, несъвместими с правилната експлоатация на продукта;
 • При непредоставяне на копие или информация за документа, с който е закупена стоката – касов бон или фактура;
 • При щети причинени от влага, наводнения, пожари, срутвания, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства;
 • При щети в резултат на счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на стоката или небрежно отношение към нея.

Уважаеми клиенти, моля при възникване на проблем в рамките на гаранцията, първо да се свържете с нас на телефоните за контакт или на електронната ни поща, за да се опитаме да помогнем дистанционно за решаване на възникналия проблем, а при невъзможност за това да уговорим начина на действие след това, с цел бързото отстраняване на проблема.

„Телеком“ прилага аналогична политика за сервизно обслужване и след изтичане на гаранционния срок на стоката/услугата.

Можете да се свържете с нас, чрез:

Адрес: 9000 гр. Варна, бул.“Съборни“ 16

Телефони: 052/611-398; 0878/61-51-62

Електронна поща: telecom@mail.bg

или чрез контактната форма на www.domofon-telekom.com

 • Alex (New York) purchase

  15 minutes ago

 • Jony (USA) purchase

  50 minutes ago

 • Anna (Japan) purchase

  55 minutes ago

X