Cart 0 x

Доставка

www.domofoni-telekom.com е продуктов сайт за домофоннисистеми, входниврати, пощенскикутии, контрол на достъпа, оборудване за входниврати, изработка на инструменталнаекипировка за пластмасовииздебия, шприцване на пластмасови изделия, SMDнасищане на електронни компоненти. Стоките са разпределени по категории и подкатегории и могат да бъдат доставени в офис-магазина на фирмата ИЛИ на клиента, чрез куриер. Услугите могат да бъдат осъществени в обекти на фирмата ИЛИ на адреса на клиента, съгласно естеството на услугата и индивидуалната уговорка с клиента.

Поръчки за съответните стоки и услуги могат да бъдат направени:

 • на телефони: 0878/61-51-62 или 052/61-51-31 или 052/61-13-98 всеки делничен ден от 10,00ч до 17,00ч;
 • на електронната поща на фирмата – telecom@mail.bg;
 • чрез контактната формана сайта;
 • на място в офис-магазина на фирмата, находящ се на: гр.Варна, бул.“Съборни“ 16 /до Стоматологията в центъра на града/.

 

Стокитемогат да се доставят:

на място в офис-магазина на фирмата, находящ се на: гр.Варна, бул.“Съборни“ 16

/до Стоматологията в центъра на града/;

– чрез куриер – СПИДИ или ЕКОНТ – до адрес на клиента или до офис на съответния куриер – по избор на клиента.

Срок на доставка:

 • стандартният срок за изпращане на заявените стоки е от 1 до 3 работни дни, след потвърждаване на поръчката и уточняване на нейните условия за доставка и плащане с клиента;
 • срокът може да бъде и друг, което се уточнява в кореспонденцията с клиента;
 • срокът на монтажно-ремонтните дейности и услуги се уточнява и договоря индивидуално с всеки клиент;
 • срокът за транспортирането/доставката на заявената стока зависи от сроковете на доставка на избраната от клиента куриерска фирма, официалните, празнични и почивни дни.

Цена на доставката:

 • стойността на доставката се определя от тарифния план на избраната от клиента куриерска фирма и се заплаща от клиента при получаване на стоката. По принцип най-изгодна е доставката в делничен ден, до офис на куриерската фирма.

Приемане на стоката:

 • По принцип фирма „Телеком“ изпраща заяевените стоки БЕЗ ОПЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕД! Ако клиентът желае преглед на стоката при нейното получаване, то той трябва да обяви това си желание още при заявяването на стоката!Клиентътоглеждадоставената стока за транспортни повредиили другищети и предявявапретенциите си в присъствието на куриера/лицето, доставящопратката.
 • Ако не е налице опция ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА, то веднага след доставката, клиентът трябва да прегледа внимателно получената стока и при евентуални повреди или други щети да уведоми фирма „Телеком“. В случай, че бъдат установени щети в резултат на транспортирането на стоките, фирма „Телеком“ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

Други условия при доставката:

 • Стандартно стоките се изпращат БЕЗ ОПЦИЯ „Преглед на стоката при доставка“ и БЕЗ ОПЦИЯ „Застраховка на стоката“. Ако клиентът желае да включи тази/тези опции, то той трябва да заяви това си желание още при поръчката на стоката, преди нейното изпращане. Тези допълнителни опции се заплащат от клиента, съгласно тарифата на курирската фирма.
 • С поръчката на стоката/услугата, клиентът се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на стоката/услугата;
 • При посочване от страна на клиента на неверен или сгрешен адрес за доставка на стоката/услугата, лице за контакт и/или телефон за контакт, фирма „Телеком“ не носи отговорност за неточното изпълнение, респ. забавеното изпълнение на доставката на заявената стока/услуга;
 • В случай, че клиентът не бъде открит на посочените адрес и телефон за контакт или не бъде осигурена възможност за доставка на стоката/услугата от страна на клиента, поръчката се счита за отказана и фирма „Телеком“ се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока/услуга;
 • След изтичане срока на доставка и изчакване на срока за получаване на стоката (тезисрокове се определят от куриерскитефирми), акоклиентътжелае да получи заявената стока или да променипървоначалнопосоченитеданни за доставка (адрес, лице, телефон и другиподобни), то той поема за своя сметка и всичкидопълнителниразходи, възникнали в резултат на товазабавяне или промяна в параметрите на доставката!

Фирма „Телеком“ си запазва правото за индивидуални договорки със своите клиенти за условията на доставка на заявената стока, различни от посочените по-горе и със съгласието на клиента!

Фирма „Телеком“ остава на разположение за всякакви въпроси, уточнения и коментари, всеки делничен ден от 10ч до 17ч на:

Адрес: 9000 гр. Варна, бул.“Съборни“ 16

Телефони: 052/611-398; 0878/61-51-62

Електронна поща: telecom@mail.bg

Контактната форма на настоящия САЙТ.

 • Alex (New York) purchase

  15 minutes ago

 • Jony (USA) purchase

  50 minutes ago

 • Anna (Japan) purchase

  55 minutes ago

X